نوآوران فردای کیش | حسابداری آنلاین | مشاوره مالیاتی آنلاین

انواع خدمات

خدمات تحلیلی
 • آسیب‌شناسی عملیاتی از طریق تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی
 • بررسی ادعای مالی پیمانکاران و فروشندگان کالا و خدمات
 • ارزیابی سر قفلی شرکت و اعمال آن در ارزش‌گذاری سهام
 • اعتبارسنجی مشتریان و خریداران کالا و خدمات
 • مدیریت و کنترل هزینه‌ها
خدمات سیستمی
 • طراحی و اجرای سیستم بهای تمام شده
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم بودجه مدیریت منابع هولدینگ
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت منابع هولدینگ
 • طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای عملیاتی امور مالی
 • تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی
خدمات مدیریتی
 • نظارت بر عملیات امور مالی شرکت‌ها

 • تامین نیروی انسانی امور مالی
خدمات مدیریتی

خدمات حسابداری

 • انجام حسابداری مالی و مدیریت
 • انجام حسابرسی داخلی و عملیاتی
 • اصلاح حساب دارایی ثابت و سنواتی
 • طراحی کدینگ حساب‌ها متناسب با فعالیت شرکت
 • تهیه اظهارنامه عملکرد، ارزش افزوده، گزارش معاملات فصلی و سایر گزارش‌های قانونی
 • تهیه و ارسال لیست بیمه
 • انجام حسابداری شرکت‌های نوپا

خدمات مشاوره وآموزش

 • آموزش قوانین و مقررات حسابداری و مالی برای مدیران غیر‌‌مالی

 • آموزش کاربردی مدیران و کارکنان امورمالی

 • تدوین استاندارد آموزشی بخش مالی