نوآوران فردای کیش | حسابداری آنلاین | مشاوره مالیاتی آنلاین

اهداف شرکت

اهداف شرکت

شفاف سازی عملیات مالی در سطح کشور
افزایش بهره وری عملیات شرکت ها از طریق توسعه حسابداری و مدیریت مالی تحلیلی
کاهش هزینه های عملیات  مالی در شرکت ها از طریق ارائه خدمات از راه دور
گسترش دانش تحلیلی و بهینه‌سازی امور مالی شرکت‌ها از طریق آموزش و انتقال دانش حرفه‌ای و کاربردی
توانمندسازی سرمایه انسانی در حوزه‌های حسابداری و مدیریت مالی
رتبه‌بندی کارکنان حوزه‌های حسابداری و مدیریت مالی
توسعه اشتغال در بخش حسابداری و مدیریت مالی
شناسایی و مدیریت ریسک‌ها (مالیاتی، بیمه‌ای، قراردادی و …)