نوآوران فردای کیش | حسابداری آنلاین | مشاوره مالیاتی آنلاین

همکاران تجاری

موسسات خدمات مالی
  • امکان افزایش خدمات و سطح درآمدی موسسات از طریق افزایش مشتریان در بستر فن آوری اطلاعات

  • دسترسی به مشاورین حرفه ای جهت ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به مشتریان.
موسسات خدمات مالی
شرکت های کاریابی 
  • امکان همکاری متقابل با موسسه جهت تامین نیروی انسانی با کیفیت برای کارفرمایان و در نتیجه گسترش فعالیت آنها
  • امکان اشتغال به‌کار سریعتر متقاضیان آنها در حوزه حسابداری و مالی با توجه گستردگی و پوشش بدون مرز در بستر فن‌آوری اطلاعات
مراکز آموزشی
  • استفاده از ظرفیت های آنها جهت ارائه خدمات آموزشی تخصصی در حوزه خدمات مالی و مدیریت
  • گسترش خدمات آموزشی در بستر فن آوری اطلاعات
مشاوران
  • افزایش سطح درآمدی از طریق ارائه خدمات به مشتریان در بستر فن آوری اطلاعات
  • دسترسی به بانک اطلاعاتی بروز قوانین و مقررات جهت بروز بودن دانش حرفه ای