نوآوران فردای کیش | حسابداری آنلاین | مشاوره مالیاتی آنلاین

خدمات اختصاصی برای مدیران ارشد اتحادیه و شرکت های عضو

  • ارائه خدمات اختصاصی حسابداری و مشاوره مالیاتی به صورت آنلاین(از راه دور) برای تراکنش های شخصی مدیران شرکت های عضو
  • آموزش قوانین و مقررات مالی و تحلیل صورت های مالی برای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
  • آسیب شناسی عملیاتی بر اساس تحلیل داده ها جهت شناسایی و گزارش به موقع ریسک های عملیات به مدیران ارشد
  • استقرار سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های مالی جهت نظارت هوشمندانه بر عملیات توسط مدیران ارشد
  • ارزیابی سرقفلی و دانش فنی با روش های بین المللی بومی شده جهت استفاده مدیران ارشد در تصمیم گیری های مربوط به نگهداری و انتقال سهام