نوآوران فردای کیش | حسابداری آنلاین | مشاوره مالیاتی آنلاین

خدمات دهندگان

شاغلین
  • ارتقاء دانش فنی از طریق دسترسی به بسته های به روز آموزشی در سطوح مختلف
  • امکان افزایش درآمد از طریق انجام خدمات به مشتریان در بستر فن آوری اطلاعات و بدون حضور فیزیکی
  • ارزیابی دوره ای جهت تعیین و سنجش سطح مهارت و نیز ارتقاء شغلی
فارغ التحصیلان
  • فراهم شدن شرایط یادگیری مهارت های لازم جهت اشتغال بکار
  • امکان ارجاع کار تمام وقت در بستر فن آوری اطلاعات
  • فراهم شدن شرایط لازم جهت اشتغال بکار پایدار
دانشجویان
  • آشنایی کاربردی با امور مالی در حین تحصیل
  • امکان انجام خدمات پاره وقت در زمان دانشجویی و ایجاد درآمد در زمان تحصیل
  • فراهم شدن تجربه حرفه ای برای جذب و اشتغال بکار پس از فارغ التحصیلی