نوآوران فردای کیش | حسابداری آنلاین | مشاوره مالیاتی آنلاین

خدمات مربوط به بهینه سازی امور مالی شرکت های عضو

  • ارائه خدمات آموزشی با رویکرد نوین مالی، برای پرسنل امور مالی شرکت های عضو
  • طراحی کدینگ بر مبنای فعالیت و بهینه سازی ساختار نرم افزارهای مالی
  • استقرار حسابداری مدیریت و روش های تحلیلی اختصاصی
  • ایجاد ساختار مناسب جهت دریافت تسهیلات از بانک ها و سایر منابع تامین مالی
  • ساماندهی اهداف کاربردی اتحادیه در ارائه خدمات به اعضا طبق رسالت تعیین شده
  • هوشمند سازی گزارشات مالی