نوآوران فردای کیش | حسابداری آنلاین | مشاوره مالیاتی آنلاین

خدمات گیرندگان

هلدینگ ها 

 • مدیریت و کنترل منابع در شرکت‌های تابعه از طریق تحلیل اطلاعات مالی در سطح کنترل عملیاتی و در سطح کنترل منابع نقدی.
 • تجزیه و تحلیل وضعیت شرکتهای تابعه و آسیب شناسی دوره ای آنها جهت شناسایی بموقع مشکلات و پیشگیری از بحران های احتمالی آنها
 • امکان کنترل متمرکز عملیات نظارتی از قبیل حسابرسی داخلی از مرکز هلدینگ و کوچک نمودن عملیات در شرکت‌های مشابه و در نتیجه بهبود عملیات و کاهش هزینه‌ها
 • کاهش هزینه‌های مربوط به مشاوره‌های مالی، مالیاتی، بیمه‌ای، حقوقی و قراردادی و سایر مشاوره‌های حوزه مالی از طریق ارائه آنها در بستر فن‌آوری اطلاعات
 • کاهش هزینه‌های مربوط به جذب نیروی انسانی در حوزه مالی از طریق معرفی نیروی انسانی ارزیابی و رتبه‌بندی شده و مناسب با فعالیت شرکت

بنگاه های بزرگ

 • کنترل و مدیریت هزینه‌های مربوط به بخش‌های مختلف شرکت
 • شناسایی آسیب‌های عملیات از طریق تحلیل‌های دوره مالی سه ماهه ، شش ماهه، نٌه ماهه و یک ساله
 • تنظیم گزارشات جامع مالی در خصوص عملیات
 • تجزیه و تحلیل وضعیت مالی پروژه‌های مختلف، نمایندگی‌های فروش کالا و خدمات، به تفکیک
 • کاهش هزینه‌های مربوط به مشاوره‌های مالی، مالیاتی، بیمه‌ای، حقوقی و قراردادی و گمرکی و دیگر مشاوره‌های مربوط با حوزه مالی از طریق ارائه آنها در بستر فن‌آوری اطلاعات
 • کاهش هزینه‌های مربوط به جذب نیروی انسانی در حوزه مالی از طریق معرفی نیروی انسانی ارزیابی و رتبه‌بندی شده و مناسب با فعالیت شرکت
 • معرفی نیرو‌های انسانی ارزیابی و رتبه‌بندی شده و مناسب با فعالیت شرکت

بنگاه های متوسط

 • شناسایی صحیح و به‌موقع آثار مالی مربوط به فعالیت‌ها
 • تجزیه و تحلیل عملیات بخش‌ها و مراکز هزینه‌‌ی مختلف شرکت به تفکیک
 • کاهش هزینه‌های مربوط به امور مالی از طریق انجام برخی از فعالیت‌ها در بستر فن‌آوری اطلاعات
 • کاهش هزینه‌های مربوط به جذب نیروی انسانی در حوزه مالی

بنگاه های کوچک

 • مشاوره در خصوص قوانین و مقررات مالی، مالیاتی، بیمه‌ای، حقوقی مرتبط با فعالیت‌های شرکت
 • کاهش هزینه‌های خدمات مربوط به امور مالی همراه با افزایش توانمندی حوزه امور مالی
 • ارائه گزارشات مدیریتی جامع و کامل ماهانه در خصوص وضعیت عملیات شرکت
 • تجزیه و تحلیل عملیات مربوط به تولید یا انجام خدمات به تفکیک هر کالا یا خدمت
 • شناسایی صحیح و به‌موقع آثار مالی مربوط به فعالیت‌ها
 • انجام عملیات حسابداری و امور مالی شرکت از راه دور و به‌صورت آنلاین

موسسات حسابرسی

 • امکان کنترل و نظارت بر پروژه‌های حسابرسی توسط سرپرستان و مدیران فنی حسابرسی از طریق بستر فن‌آوری اطلاعات و کاهش هزینه‌های مربوط به حضور فیزیکی
 • امکان کنترل عملکرد پرسنل حسابرسی مستقر در شرکت‌های طرف قرارداد از طریق بستر آنلاین (کارکرد – تایم شیت)
 • فراهم شدن بستر لازم جهت آموزش کارکنان حسابرسی بدون حضور فیزیکی در موسسه
 • امکان معرفی نیروهای آموزش دیده و متخصص و کاهش هزینه‌های نیروی انسانی

اصناف

 • ارائه خدمات حسابداری و مالی و تهیه گزارشات قانونی
 • ارائه خدمات حسابداری تحلیلی در مورد کلیه کالاها و خدمات به تفکیک
 • مشاوره و آموزش در مورد کلیه قوانین و مقررات مربوط به فعالیت شرکت
 • کاهش هزینه خدمات امور مالی از طریق ارائه آنها در بستر فن‌آوری اطلاعات (درچارچوب سیستم “ترازآنلاین“)